Διπλώματα της Ιταλικής Γλώσσας


Διπλώματα της Ιταλικής Γλώσσας.  ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. Επέλεξα μόνο τα πιό σημαντικά διπλώματα για την ιταλική γλώσσα.

Livello A1-2 ElementareLivello B1 IntermedioLivello B2 MedioLivello C1 AvanzatoLivello C2 Superiore
Celi 1 Università di PerugiaCeli 2 Università di PerugiaCeli 3 Università di PerugiaCeli 4 Università di PerugiaCeli 5 Università di Perugia
κρατικό α1-2 ΚΠΓκρατικό β1 ΚΠΓκρατικό β2 ΚΠΓΚΠΓ κρατικό γ1ΚΠΓ κρατικό γ2
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 1
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 2
Istituto Italiano
di Atene Diploma livello 3
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 4
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 5


Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, επίσημος φορέας του Πανεπιστημίου της Perugia, διοργανώνει τις εξετάσεις για εφήβους (12–16 ετών)
Università di Perugia CELI ADOLESCENTI (εφήβους) 12 - 16 anni
Celi 1 livello A2  - PAST PAPERS - Sessione maggio 2008 -
Celi 2 livello B1 - PAST PAPERS - Sessione maggio 2008 -
CELI 3 livello B2 - PAST PAPERS - Sessione maggio 2008 -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2015 (adolescenti - εφήβους)
CELI 1 livello A2 sede di Atene e di Salonicco
CELI 2 livello B1 sede di Atene e di Salonicco
CELI 3 livello B2 sede di Atene e di Salonicco  • GRAZIE ALL'ISTITUTO ITALIANO di ATENE e ALL'UNIVERSITA' di PERUGIA