ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI 2015 -2016

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI 2015 -2016


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2015
 
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδου Νοεμβρίου 2015 -όλα τα επίπεδα: Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3,4,5 - θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 23.11.2015 
• Προφορική εξέταση: από 24.11.2015 

Εγγραφές: 14 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου 2015 

Αίτηση Εγγραφής CELI >>>>>


Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 07/10/2015), Ή ΜΕΣΩ COURIERΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΡΤΙΟY 2016 
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 


Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδου Μαρτίου 2016: Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3 - θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 05.03.2016
• Προφορική εξέταση: από το απόγευμα της ίδιας μέρας

Εγγραφές: 11 έως 29 Ιανουαρίου 2016


Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 27/01/2016), Ή ΜΕΣΩ COURIER 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟY 2016 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-16 ΕΤΩΝ 
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις (Celi 1,2,3) περιόδου Μαϊου 2016 θα διεξαχθούν ως εξής:

 Γραπτή εξέταση: 21.05.2016
 Προφορική εξέταση: από το απόγευμα της ίδιας μέρας

Εγγραφές
: 21 Μαρτίου έως 8 Απριλίου 2016

Αίτηση Εγγραφής CELI >>>>

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 06/04/2016), Ή ΜΕΣΩ COURIER
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟY 2016 
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΤΡΑ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2016 -όλα τα επίπεδα: Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3,4,5 - θα διεξαχθούν ως εξής:

 Γραπτή εξέταση: 20.06.2016
 Προφορική εξέταση: από 21.06.2016

Εγγραφές: 4 Απριλίου έως 5 Μαϊου 2016

Αίτηση Εγγραφής CELI ΙΟΥΝΙΟY 2015 >>>>

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθήνων ανακοινώνει την διεξαγωγή εξετάσεων CELI και στην 
ΠΑΤΡΑ από την εξεταστική του Νοεμβρίου του 2012.


Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 03/05/2016), Ή ΜΕΣΩ COURIERΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2016 
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΤΡΑ
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδου Νοεμβρίου 2016 -όλα τα επίπεδα: Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3,4,5 - θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 21.11.2016
• Προφορική εξέταση: από 22.11.2016

Εγγραφές: 12 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κάθε υποψήφιος υποχρεωτικά πρέπει να λάβει μέρος και στις δύο εξετάσεις (γραπτή-προφορική) καθώς η εξετάση θεωρείται μια και ενιαία. Αν ο υποψήφιος απορριφθεί σε μια από τις δύο εξετάσεις, τότε έχει δικαίωμα μέσα σε διάστημα ενός έτους από την πρώτη ημερομηνία κατοχύρωσης, να επαναλάβει την εξέταση στην οποία απορρίφθηκε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, επαναλαμβάνει ολόκληρη την εξέταση(γραπτή και προφορική).


            ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

    • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό
    ταυτοπροσωπίας
    • Αίτηση εγγραφής που χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο συμπληρωμένη με
    κεφαλαία και ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες
    • Απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων (το πρωτότυπο)

Τα εξέταστρα κατατίθενται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αριθμ. 129/001080-49 (IBAN GR 9201 1012 9000 0012 9001 080 49) και είναι:

      70 ευρώ Celi Impatto A1 (για ολόκληρη την εξέταση)
      90 ευρώ Celi 1 (για ολόκληρη την εξέταση)
    110 ευρώ Celi 2,3,4,5 (για ολόκληρη την εξέταση)
      78 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

    • Παρακαλείσθε κατά την αίτηση εγγραφής να δηλώσετε έγκαιρα και με επίσημα
    καιολογητικά τυχόν σοβαρά αιτήματα τα οποία θα εξετασθούν και θα υιοθετηθούν εφόσον
    δεν δημιουργούν προβλήματα στην οργάνωση του προγράμματος. Αλλαγές στις ώρες και τις
    μέρες των προφορικών μετά την κατάθεση των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές.
    • Σε περίπτωση που πέντε [5] ημέρες πρίν από την ημερομηνία έναρξης των γραπτών
    εξετάσεων δεν λάβετε ειδοποίηση με το πρόγραμμα των εξετάσεων, παρακαλείσθε
    να επικοινωνείτε με το γραφείο CELI στο 210 5242646 και fax: 210 5242714,


ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ CELI ΜΕΣΩ COURIER >>>>
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ CELI >>>>
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 CELI IOYNΙΟΥ 2015 >>>>